10

    Voeding voor kooi en voliére vogels

    Product number: 52136 8.19

    Er wordt veel onderzoek gedaan om er achter te komen in hoeverre verschillende voedingstypen voor vogels in gevangenschap essentieel zijn. Dit kan betekenen dat op den duur verschillende, zeer afwijkende zaadmengsels en pelletsoorten noodzakelijk zullen zijn.

    Dit boek geeft geen antwoord op de vraag: Wat is nu de enige juiste voeding maar het geeft wel een opsomming van wat momenteel bekend is over de voedingseisen van de verschillende vogelgroepen die over de gehele wereld in gevangenschap worden gehouden. Ook vindt u in dit boek verschillende ideeën voor het in praktijk brengen van deze kennis om onze kooi- en volièrevogels zo gezond mogelijk te houden.